Detektor falsifikata PD 100

 1. automatska detekcija falsifikata
 2. jednostavan i efikasan za upotrebu
 3. mogućnost rada na baterije
 4. prepoznavanje apoenske strukture
 5. mogucnost nadogradnje software-a
 6. https://www.youtube.com/watch?v=ZV9JTMvG0ts

Detektor falsifikata eVISION 4D

 1. kompletna provjera ispravnosti evra
 2. jednostavan i efikasan za upotrebu
 3. svjetlosni i zvučni indikator
 4. prepoznavanje vrijednosti novcanice
 5. mogucnost nadogradnje software-a
 6. https://www.youtube.com/watch?v=3wihKDOVdJQ

Detektor falsifikata DoCash 430

 1. automatska detekcija falsifikata evra, US dolara i drugih valuta
 2. prepoznavanje valute i vrijednosti novčanice
 3. prikaz apoenske strukture
 4. prikazivanje broja provjerenih novčanica
 5. mogućnost nadogradnje softvera

Detektor falsifikata NC 1200

 1. automatska detekcija falsifikata evra, US dolara, i drugih valuta
 2. skeniranje i štampanje serijskih brojeva
 3. kapacitet hopera: 250 novčanica
 4. mogućnost povezivanja sa računarom
 5. mogućnost nadogradnje softvera

Detektor falsifikata Evision SD