Brojač novca NC 6000

 1. visokoprecizna i pouzdana detekcija falsifikata
 2. softver za 5 valuta
 3. dva odjeljka za sortiranje novčanica
 4. miksovano brojanje / brojanje po određenoj denominaciji / komadno brojanje
 5. mogućnost štampanja izvještaja o transakcijama
 6. mogućnost nadogradnje softvera
 7. https://www.youtube.com/watch?v=qa1DBWyOF98

Brojač novca NC 3500

 1. visokoprecizna i pouzdana detekcija falsifikata
 2. softver za 5 valuta
 3. miksovano brojanje / brojanje po određenoj denominaciji / komadno brojanje
 4. mogućnost štampanja izvještaja o transakcijama
 5. mogućnost nadogradnje softvera
 6. https://www.youtube.com/watch?v=KoeK8ag1qi0

Brojač novca Glory GFS-220

 1. Sertifikovan brojač od strane Crnogorske Centralne Banke i Evropske centralne banke
 2. visokoprecizna i pouzdana detekcija falsifikata
 3. dva odjeljka za sortiranje novčanica
 4. miksovano brojanje / brojanje po određenoj denominaciji / komadno brojanje
 5. mogućnost štampanja izvještaja o transakcijama
 6. mogućnost nadogradnje softvera
 7. https://www.youtube.com/watch?v=YAb476dTxAU&t=176s&pp=ygUNZ2xvcnkgZ2ZzIDIyMA%3D%3D

Brojač papirnog novca EAGLE EYE 7 VS

 1. Sertifikovan brojač od strane Crnogorske Centralne Banke i Evropske centralne banke
 2. Specijalno razvijen softver za  42 valute
 3. Broji više različitih valuta istovremeno – Multi mix mode
 4. Skeniranje  serijskih brojeva
 5. Aplikacija za povezivanje i prenos podataka na računar
 6. Pregledan ekran u boji
 7. Ugrađen vakumski motor koji obezbeđuje samočišćenje mašine
 8. Brzina brojanja novčanica 1200 nov./min
 9. Dimenzije: 273 (š) x 275 (d) x 293 (v)
 10. Težina 8.9 kg

Brojač novca NC7100

 1. visokoprecizna i pouzdana detekcija falsifikata
 2. softver za 5 valuta
 3. dva odjeljka za sortiranje novčanica
 4. miksovano brojanje / brojanje po određenoj denominaciji / komadno brojanje/ slaganje novcanica
 5. mogucnost odvajanja novca po kvalitetu (sortiranje BPM)
 6. mogućnost štampanja izveštaja o transakcijama
 7. skeniranje serijskih brojeva/ stampanje serijskih brojeva/ cuvanje serijskih brojeva na racunaru/ komparacija serijskih brojeva 
 8. mogućnost nadogradnje softvera
 9. https://www.youtube.com/watch?v=yxADnCDLx7Y

Brojač novca iHunter 110F

 • visokoprecizna i pouzdana detekcija falsifikata
 • mogućnost brojanja više valuta odjednom (preko 40 valuta)
 • mogucnost odvajanja novca po kvalitetu (sortiranje BPM)
 • skeniranje serijskih brojeva/ stampanje serijskih brojeva/ cuvanje serijskih brojeva na racunaru/ komparacija serijskih brojeva
 • mogućnost nadogradnje softvera
 • miksovano brojanje / brojanje po određenoj denominaciji / komadno brojanje/ slaganje novcanica
 • https://www.youtube.com/watch?v=NtvvEgGUvo4

ST-4000

Brojač papirnog novca ST 4000

 • Softver za valute: RSD, EUR, USD, GBP, CHF + dodatne valute po zahtjevu kupca (opciono)
 • Najsavremeniji senzorski sistemi: IR, UV, MG, US, Dual CIS …
 • Skeniranje serijskih brojeva prebrojanih novčanica
 • Prosječna brzina brojanja 800/1200/1500 novčanica u minuti
 • Štampanje izvjestaja o brojanju na INTEGRISANOM ŠTAMPAČU
 • Eksterni display
 • Integracija na računar ili drugi preriferni uređaj u cilju prenosa podataka o brojanju
 • Dimenzije: 280 (Š) x 280 (D) x296 (V)