Pultna blagajna TSV 600/3

  1. mogućnost podešavanja vremenske zadrške
  2. dva prikrivena otvora za ubacivanje novca
  3. opcije zaštite alarmom
  4. elektronsko otvaranje fioka
  5. veza sa alarmom i računarom

Pultna blagajna TSV 600/4

  1. mogućnost podešavanja vremenske zadrške
  2. fioka sa propadajućim dnom
  3. opcije zaštite alarmom
  4. elektronsko otvaranje fioka
  5. veza sa alarmom i računarom