Automatska mašina za pakovanje Felins LoopPlus

  1. automatski sistem pakovanja
  2. spajanje PP trake bez zagrijavanja
  3. radna površina: 355x406mm
  4. PP traka širine 6mm